Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
contact us
www.radapracownikow.pl Sp. z o.o.
ul. Św. Wincentego 130 lok 40
03-291 Warszawa
e-mail: administrator@radapracownikow.pl
NIP: 524-27-33-855 
REGON: 142911036
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego -  Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000384318
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12