Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
ZWOLNIENIE OD PRACY PRACOWNIKA WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCEGO SPORT
date of publication 31-12-2013
Sytuację zwolnienia od pracy wraz z możliwością usprawiedliwiania nieobecności regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku.
 
Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy sązdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiająstawiennictwo pracownika do pracy i jej świadczenia, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
 
Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadomo możliwa do przewidzenia. Na podstawie tego rozporządzenia nieobecność pracownika w pracy z takich powodów jak uczestnictwo w Mistrzostwach czy reprezentowania kraju na igrzyskach olimpijskich z pewnością spełnia te wymogi, bowiem termin zawodów jest z góry oznaczony.
 
Jednakże należy wskazać, że w dalszej części rozporządzenia został uregulowany obowiązek pracodawcy do zwolnienia takiego pracownika, jeżeli wynika to z kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do kodeksu pracy, albo z innych przepisów prawa.
 
W tym miejscu należy wskazać, że ani przepisy kodeksu pracy ani ustawy o sporcie nie regulują przyczyn umożliwiających zwolnienie pracownika- członka m.in. kadry narodowej od pracy.  W związku z tym należy przyjąć, iż co prawda nie ma przeszkód, aby takiego pracownika zwolnić na czas uczestnictwa w zawodach, ale nie jest to obowiązek pracodawcy. Pracodawca ma prawo takiego pracownika zwolnić na czas zawodów nie mniej jednak bez zachowania prawa do wynagrodzenia, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.
 
Brak regulacji w tym zakresie nie wyklucza prawa pracownika do złożenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego w trybie art. 174 § 1 kodeksu pracy. Okres pobytu na urlopie bezpłatnym jest okresem szczególnym, w którym co prawda pracownik pozostaje w stosunku pracy, ale bez prawa do wynagrodzenia a okres nie jest wliczany do okresu zatrudnienia.
 
Dlatego też pracownik zawodowo uprawiający sport, ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania zawodów a pracodawca powinien takiego urlopu udzielić.
 
Autor: Joanna Malinowska, aplikantka radcowska w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Stan prawny: 31 grudnia 2013 roku
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 rok; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281); Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12