Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
TRUDNO ZMIENIĆ MIEJSCE PRACY ZATRUDNIONEGO TYLKO NA OKRES WAKACJI
date of publication 25-07-2012
Czasem, gdzie popyt w jednym miejscy maleje, przedsiębiorca może zdecydować o tym, aby przenieść, chwilowo, swoją działalność tam gdzie  są klienci. Czy możliwe jest przeniesienie pracownika do pracy w miejscowości innej niż ta określona w umowie o pracę? Jak wygląda sytuacja, w której pracownikowi wraz ze zmianą miejsca pracy zostaje zmieniony także zakres obowiązków?
 
W artykule  Tomasza Zalewskiego " Trudno zmienić miejsce pracy zatrudnionego tylko na okres wakacji", który ukazał się 13 lipca 2012 r w Dzienniku Gazeta Prawna Izabela Zawacka, radca prawny w kancelarii "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.  wypowiadała się na temat podstaw prawnych w sytuacji zmiany miejsca wykonywania pracy przez pracownika.
 
Przedsiębiorcy podążają za klientem. Gdy popyt na usługi w jednym miejscu się kończy, mogą przenieść działalność na jakiś czas tam, gdzie będą klienci. Zmiana miejsca jej prowadzenia nie jest trudna, ale problemem jest możliwość wymuszenia na pracowniku przeniesienia w inną część kraju.
Zgodnie z art. 42 par. 4 kodeksu pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę niż określoną w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracodawca może to zrobić, jeśli jest to uzasadnione jego potrzebami oraz nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
– Nie jest jednak pewne, czy wysłanie w tym trybie pracownika do pracy w miejscowości odległej od miejsca pracy wskazanego w umowie, jest dozwolone. Jeśli zmiana miejsca świadczenia pracy spowoduje pogorszenie sytuacji życiowej, a czas dojazdu do pracy ulegnie znacznemu wydłużeniu, to taka zmiana powinna być wprowadzona na mocy wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron – podkreśla dr Izabela Szczygielska, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Co ważne, wspomniany przepis pozwala na czasowe powierzenie innej pracy zgodnej z kwalifikacjami pracownika. Nie może być zastosowany w innym celu.
 
W przepisach jest mowa o powierzeniu innej pracy. Jeżeli więc pracownik byłby skierowany do innej miejscowości, by tam wykonywać tę samą (dotychczasową) pracę, np. smażenie frytek, to takie działanie naruszyłoby przepisy – uważa Izabela Zawacka, radca prawny z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.
 
Jej zdaniem pracodawca, który chce wysłać zatrudnionego do pracy w innej miejscowości, powinien wręczyć tzw. wypowiedzenie zmieniające. W sytuacji gdy pracownik odmówi przyjęcia proponowanych warunków, pracodawca powinien się liczyć z wypłatą odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Trudno bowiem uznać odmowę przeprowadzki za współprzyczynienie się pracownika do zakończenia stosunku pracy.
Wydaje się, że dużo korzystniejszym dla pracownika i pracodawcy rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian w umowie o pracę w trybie porozumienia. Pracodawca powinien uzgodnić z pracownikiem nowe warunki dotyczące miejsca świadczenia pracy i zaproponować dodatkowe świadczenia z tego tytułu, po czym aneksować umowę o pracę.
 
Autor: Izabela Zawacka, radca prawny w "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.
 
Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna, 13- 15 lipca 2012 nr 135 (3273)
 
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12