Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD NAŁOŻONEJ KARY PORZĄDKOWEJ CZ.2
date of publication 19-12-2013
W świetle art. 112 § 2 K.p. pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu (w całości lub w części, wtedy gdy pracodawca zmienił tylko rodzaj kary lub obniżył wysokość kary pieniężnej) wystąpić do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 
 
Z treści powyższego przepisu wynika, iż możliwość wytoczenia powództwa, istnieje jedynie wtedy, gdy pracownik wyczerpał procedurę wewnątrzzakładową, tzn. wniósł sprzeciw (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt: I PKN 644/98). Podstawą uchylenia kary przez sąd, może być naruszenie przez pracodawcę prawa w związku z udzieleniem kary porządkowej (np. udzielenie kary po 3 miesiącach od daty naruszenia obowiązku pracowniczego) lub uchybienie trybu, przy nałożeniu kary (np. brak zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika po złożeniu przez niego sprzeciwu). Należy pamiętać, iż termin do złożenia sprzeciwu jak i termin do złożenia pozwu o uchylenie kary porządkowej są terminami prawa materialnego i nie podlegają przywróceniu. W przypadku, gdy pracodawca nie poinformuje pracownika o prawie i terminie zgłoszenia sprzeciwu, termin ten nie zaczyna biec. Natomiast pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o prawie i terminie wniesienia pozwu o uchylenie kary przez sąd pracy (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt: I PKN 626/99). W konsekwencji uchybienie terminom do złożenia środków odwoławczych będzie skutkowało oddaleniem powództwa pracownika, bez konieczności merytorycznego rozpoznawania sprawy.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.
 
Stan prawny: 26 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
 
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12