Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZBIOROWYCH PROWADZĄCA DO STRAJKU - WSZCZĘCIE SPORU ZBIOROWEGO
date of publication 20-12-2013
Wszczęcie sporu zbiorowego
 
Przed rozpoczęciem akcji strajkowej konieczne jest wyczerpanie ściśle sformalizowanej procedury rozwiązywania sporów zbiorowych zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dopiero po bezskutecznym zakończeniu procesu rozwiązywania sporu zbiorowego (zakończonego brakiem porozumienia) możliwe jest rozpoczęcie akcji strajkowej. Przed zorganizowaniem akcji strajkowej konieczne jest w pierwszej kolejności wszczęcie sporu zbiorowego przez Związki Zawodowe. Spory zbiorowe mogą dotyczyć ściśle określonym spraw:
a.    warunków pracy, płac,
b.    świadczeń socjalnych,
c.    praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Spór zbiorowy powstaje w dniu wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze (Związek Zawodowy) do Pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych powyżej. Spór powstaje w razie nieuwzględnienia przez Pracodawcę wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Związki Zawodowe, które pragną zorganizować akcję strajkową na tle toczącego się sporu zbiorowego powinny zawrzeć informacje o możliwości zorganizowania strajku już na poziomie pisma wszczynającego spór. Strajk nie może zostać zapowiedziany przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.  
 
Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan Prawny: 20 grudnia 2013 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12