Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
PRACODAWCA NIE MOŻE ZAMIENIĆ URLOPU NA EKWIWALENT
date of publication 01-10-2013
W listopadzie pracownik został poinformowany przez pracodawcę, że z uwagi na sytuację w zakładzie pracy, do końca roku nie będzie mógł wykorzystać pozostałej części należnego mu urlopu w wymiarze 7 dni. Jednocześnie pracodawca poinformował pracownika, że z tego tytułu niezwłocznie zostanie mu wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy takie działanie pracodawcy było prawidłowe?
 
W pierwszej kolejności wskazać należy, że każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i  odpłatnego urlopu wypoczynkowego, którego celem jest stworzenie możliwości dłuższego odpoczynku oraz regeneracja sił. Biorąc pod uwagę cel, jakiemu służy urlop wypoczynkowy, zasadą jest udzielanie urlopu w naturze tj. zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy przez określony czas
 
Dodatkowo zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 161 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, co oznacza, że pracownik do końca roku ma pełne prawo wnioskować o udzielenie mu urlopu w należnym wymiarze.
 
Równie istotne jest, że zgodnie z art. 171 § 1 K.p. regulującego kwestie ekwiwalentu za urlop, w przypadku nie wykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Powołana regulacja oznacza, że ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w następstwie niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 
Instytucja ta z uwagi na swój wyjątkowy charakter  znajduje zastosowanie wyłącznie
w okolicznościach wskazanych w tym przepisie, co oznacza, że pracodawca poza wymienionymi wyżej przypadkami nie może wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, tym bardziej całkowicie nieuprawnione jest „wyprzedzające” zastąpienie należnego pracownikowi urlopu ekwiwalentem. 
 
Autor: Tomasz Jezierski, redaktor serwisu www.radapracownikow.pl
 
Stan prawny: 01 października 2013 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12