Knowledge
PL | EN
YOUR ACCOUNT
DOCUMENT ON DEMAND

Did not manage to find the document you need?
Write us and we will prepere it for you
within 48H (5 days a week)

You have to be logged in to use document on demand option.

SEARCH
LIMITY WPŁAT NA IKE ORAZ SKŁADKI DODATKOWEJ DO PPE W 2014 ROKU
date of publication 16-12-2013
11 grudnia 2013 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2014 roku.
 
Limit składki dodatkowej do PPE w 2014 roku -  16,857 zł
 
OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 listopada 2013 roku
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez
uczestnika do jednego programu w roku 2014
(M.P. z dnia 11 grudnia 2013 roku, Poz. 995)
 
Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy,
w roku 2014 wynosi 16,857 zł.
 
Limit wpłat na IKE w 2014 roku – 11,238 zł
 
OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 listopada 2012 roku
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013
(M.P. z dnia 11 grudnia 2013 roku, Poz. 996)
 
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2014 wynosi 11,238 zł.
 
Powyższe dane będą użyteczne dla osób oszczędzających w ramach IKE oraz PPE, jak też dla pracodawców prowadzących PPE.
news
Płatności obsługuje PayU
Unia Europejska radapracownikow.pl | 2O12